Kjøpsbetingelser

Du som kunde har rett til å handle alle produkter vi har til salg hos Downtown Barbers AS. Du kan hente det i butikk ved ditt neste besøk, eller du kan kjøpe levering og vi sender det så fort vi kan.

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i betalingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Partene

Selger er: Downtown Barbers AS Osterhaugs Gate 10, 0183 Oslo. Norway Support@downtownbarbers.no Orgnr. 921204132 MVA, tlf +47 463 58 764 mail: support@downtownbarbers.no

og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen

Bestilling

Ved bestilling mottar du automatisk en ordrebekreftelse. Sjekk også din e-posts spamfilter dersom du mangler mail fra oss.

Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Vi gjør oppmerksom at prisene kan endres og at vi ikke gir noe pris march eller garanti.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til Downtown Barbers AS.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i betalingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Betalingen

Downtown Barbers kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan Downtown Barbers reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 7 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Frakt og Levering

Bestillinger blir vanligvis sendt innen 24 timer på hverdager. I noen tilfeller kan det ta 1-2 dager ekstra. Vi gjør imidlertid vårt ytterste for å holde leveringstiden så kort som mulig. Alle varer blir sendt direkte fra vårt lager i Oslo.

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen.

Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Vi benytter Bring som fraktleverandør på alle våre pakker. Du vil motta din pakke i postkassen, på dørmatten eller på ditt nærmeste utleveringssted, dersom levering hjem ikke er et alternativ.

  • Fraktkostnad: kun 110 kr. Ingen toll, alt sendes fra Norge.
  • Leveringstid: 1-6 virkedager, avhengig av hvor i landet du bor. Levering via Bring skjer 6 dager i uken, pluss søndager i visse områder. Der Bring ikke kan levere overtar Bring eller Postnord og pakkene leveres på ukedager eller på et utleveringssted. Merk at forsinkelser kan forekomme.
  • Leveringsmåte: Pakke leveres på natten i postkassen eller dørmatte, evt nærmeste utleveringssted.
  • Levering Svalbard: 3-10 dager (fraktkostnad som Norge). Ingen mva tilbakebetaling.
  • Levering utland: Vi leverer ikke til utlandet pr i dag fra Downtown Barbers AS Kundens ansvar for riktig adresse og for å hente sin pakke.

Det er kundens eget ansvar å skrive rett adresse. Kunden må sjekke om adressen stemmer ved utsjekk og betaling. Det er dessverre ikke mulig å endre adresse etter at ordren er lagt.

Posten sender ut hentemelding elektronisk på SMS eller e-post. Om du ikke har oppgitt mobilnummer, sendes varselet på e-post.

Om du er usikker på hvilken adresse du er registrert på kan du sjekke det her: Mine adresser Postboksadresser bør unngås. https://www.posten.no/adressetjenester/mine-adresse

Kunden har ansvar for å motta pakken ved utlevering. Det vil si at Kunden har ansvar for å hente pakken i sin postkasse eller dørmatte når den er levert, eller hente den fra utleveringsted dersom den ikke kan leveres helt hjem innen den blir sendt i retur til oss. fra utleveringsstedet

Uavhentede pakker

Husk at du må hente pakken din innen 14 dager! Etter det sendes varene i retur til oss.

Om du angrer på kjøpet så henter du bare ut din bestilling og returnerer den til oss. Vi bytter ubrukte og forseglede varer eller krediterer deg for produktets verdi. Dersom du unnlater å hente bestilte varer, kan Downtown Barbers AS i følge salgsbetingelsene fakturere deg et retur håndtering gebyr på kr 100.

Vi kan ikke ta ansvaret dersom du har oppgitt feil adresse eller ikke hentet ut pakken og vil da vente på en evt retur før vi sender ut pakken på nytt. Kunden må selv stå for porto utlegg for ny utsendelse. Kunden kan velge å angre kjøpet, men porto blir da trukket fra ordre sum før tilbakebetaling.

Husk å skrive C/O i adressefeltet om du bor på annen adresse enn din folkeregistrerte. Bor du på en C/O adresse er det viktig at du får med fullstendig navn på den som er folkeregistrert på adressen.

Eksempel:

Down Town (ditt navn)
C/O barbers 10 (den du bor hos + gate/veinavn)
0183 Oslo

Retningslinjer for angrerett.

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

Bytte, angrerett og reklamasjon

Angrer du på kjøpet ditt, eller valgte du feil vare? Vi føler med deg!

Vi setter pris på om du leverer tilbake varer i originalemballasje og forsvarlig pakket inn. Selv om produktet ikke er brukt er det vanskelig for oss å selge varer med ødelagt emballasje.

Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kontakt Shop Manager på Downtown Barbers innen 7 dager. Der vil du ha mulighet til å bytte varen* kostnadsfritt eller få pengene tilbake direkte ved godkjent angrerett eller reklamasjon .

Hvis du velger å returnere eller angre ditt kjøp er du selv ansvarlig for fraktkostnad. Av hygieniske årsaker kan ikke uforseglet produkter kammer/børster returneres. Vi ber om at du ikke benytter Bring sin tjeneste "Meg til deg" da de ikke leverer denne tjenesten til bedrift.

service@downtownbarbers.no

Retur kan også gjennomføres ved at varen sendes adresse nevnt under. Returen betales da av kunden. Returadressen er:

Downtown Barbers AS
Osterhaugs gate 10
0183 Oslo
Org nr 921204132

Returseddel kan du få ved å kontakte Downtown Barbers AS Kundeservice – se ovennevnte kontaktinformasjon. Dette gjelder kun om Downtown Barbers Kundeservice kan godkjenne en eventuell reklamasjon. Downtown Barbers AS er ikke ansvarlig for varen under forsendelsen tilbake til adresse ovennevnte fra kunden i forbindelse med angrerett eller reklamasjon.

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Dersom produktet er utsolgt vil vi tilby deg en rabattkode eller refundere kjøpesummen.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.
  • Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Unntak

Det er ikke angrerett på forseglede varer som ikke er egnet for retur av helsevernmessige eller hygieniske årsaker og hvor forseglingen er brutt etter levering. (Jf. Angrerettlove § 22).

Forsinkelse og manglende levering - kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

Dersom Downtown Barbers AS ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Konkurranser

Vi kjører ofte konkurranser og give-aways. Følg oss på sosiale medier om du ønsker informasjon om slike aktiviteter. Om du vinner en konkurranse hos oss, kontakter vi deg og ber deg om å maile oss din adresse slik at vi kan sende ut premien din. Frist for å sende inn adresse er 3 mnd etter at vi har kontaktet deg.

Stasjonær barbershop

Downtown Barbers AS
Osterhausgate 10
0183 Oslo

Man - Fre, 09:00 - 19:00
Lørdag, 09:00 - 19:00
Søndag, Stengt

Få veibeskrivelse