Vilkår for Downtown Barbers Medlemskap

Downtown Barbers Medlemskap vilkår og betingelser

Sist oppdatert 23.04.2023

1. Om Downtown Barbers Medlemskap

Downtown Barbers er et lojalitetsprogram for kunder av Downtown Barbers AS. Man må registrere seg som medlem for å bli en del av Downtown Barbers Medlemskap. i medlemskapet  er helt uforpliktende og er åpent for alle privatpersoner over 16 år. Medlemskap er personlig og kan ikke overdras.
Medlemmer av Downtown Barbers Medlemskap mottar eksklusive tilbud fra Downtown Barbers AS.

 

2. Samtykke

Ved å melde deg inn i Downtown Barbers Medlemskap samtykker du til å motta e-post og SMS fra Downtown Barbers. Du kan når som helst melde deg av den enkelte kanal, og dette vil framkomme tydelig på alle SMS og e-post du mottar fra oss. Selv om du trekker tilbake ditt samtykke kan du fortsatt motta informasjon som er av betydning for medlems forholdet så lenge du er medlem. Det kan f.eks. gjelde endringer i vilkår.

Ved å registrere kjøpene dine i Downtown Barbers Medlemskap samtykker du også til at Downtown Barbers kan benytte informasjon om dine handlevaner til å gi deg mer relevante tilbud. Downtown Barbers vil under ingen omstendighet dele denne informasjonen med andre aktører, med unntak av underleverandører, og du kan når som helst be om å få innsyn i hvilken informasjon vi har registrert om deg ved å kontakte oss på Contact@downtownbarbers.no .

 

3. Medlem og informasjon

Hvert medlem vil motta eget medlemskap kort.  Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre. Du er som medlem selv ansvarlig for å sikre at opplysninger som for eksempel telefonnummer og epostadresse til enhver tid er korrekt.  

4. Vilkårenes varighet

Vilkårene gjelder fra 21. mars 2023 og erstatter alle ev. tidligere vilkår for medlemskap i Downtown Barbers. Downtown Barbers AS forbeholder seg retten til, uten varsel, å endre vilkårene for Downtown Barbers Medlemskap. Endringer vil bli kommunisert på www.downtownbarbers.no. Et medlem vil også kunne motta opplysninger om endringer ved å henvende seg til Downtown Barbers. Downtown Barbers forbeholder seg retten til, med 30 dagers varsel, å avvikle eller erstatte Downtown Barbers Medlemskap. Dersom Downtown Barbers Medlemskap  må avvikles grunnet et lands lovgivning, en domsavgjørelse eller grunnet forbud gitt av myndigheter, kan Downtown Barbers AS uten forvarsel opphøre med umiddelbar virkning. Downtown Barbers kan si opp avtalen med deg med umiddelbar virkning dersom du har oppgitt feilaktige opplysninger eller har brutt sine forpliktelser i henhold til disse vilkårene.

 

5. Force Majeure

Dersom det oppstår en situasjon som gjør det umulig for Downtown Barbers å oppfylle sine forpliktelser i tråd med disse vilkårene, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure regnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke rår over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. 

 

6. Tvister og lovvalg

Ved evt. tvister vedrørende tolkning av betingelser og medlemsvilkår for medlemskapet, gjelder norsk rett og rett verneting er Oslo tingrett, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning. 

7. Kontakt

Downtown Barbers AS
Osterhaus Gate 10, 

0183 Oslo
E-post: contact@downtownbarbers.no
BLI MEDLEM IDAG

Stasjonær barbershop

Downtown Barbers AS
Osterhausgate 10
0183 Oslo

Man - Fre, 09:00 - 19:00
Lørdag, 09:00 - 19:00
Søndag, Stengt

Få veibeskrivelse